Ai mặc cũng đều đẹp cả!

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 0

Các thành viên trong nhóm đều có một phong cách thời trang khác biệt, thế nhưng điều đó không khiến họ bỏ qua niềm vui được mượn quần áo của bạn. Tất nhiên, người thường xuyên phải “chia quần sẻ áo” nhất trong nhóm là V.

1. Áo polo sọc

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 1

Khi Jungkook mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 2

2. Áo hoodie beige

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 3

Khi Jin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 4

3. Áo ghi-lê sọc len

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 5

Khi Suga mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 6

4. Áo T-shirt rách

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 7

Khi Jin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 8

5. Áo sọc

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 9

Khi Jungkook mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 10

6. Áo hoa

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 11

Khi J-Hope mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 12

7.Áo t-shirt chấm bi

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 13

Khi Jin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 14

8. Áo jacket màu xanh

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 15

Khi Jungkook mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 16

Khi Jimin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 17

9. Áo kẻ sọc:

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 18

Khi Jungkook mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 19

10. Áo sơ mi sọc trắng

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 20

Khi Jimin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 21

11. Áo sơ mi đen & vàng

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 22

Khi Jimin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 23

12. Áo vải tweed

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 24

Khi RM mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 25

13. Áo sơ mi “FREEDOM”

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 26

Khi Suga mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 27

14. Áo jacket đỏ & đen

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 28

Khi Jimin mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 29

15. Áo hoodie xám:

Khi V mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 30

Khi Suga mặc:

Dù sở hữu những bộ cánh cực thời trang, nhưng thành viên BTS nào cũng đều tìm đến V để mượn quần áo ảnh 31

nguồn:saostar